Sunday, December 17, 2017

Julmust

Jag flyttade till Sverige
för kärlek men
jag stannade i Sverige
för julmusten.